Fucking asshole. He has no business being an ob/gyn.